• 06/12/2013
Wypadki przy pracy

Uległeś wypadkowi w pracy i doznałeś obrażeń ciała i rozstroju zdrowia? Możesz walczyć o zadośćuczynienie za cierpienie i ból oraz odszkodowanie za poniesione koszty rehabilitacji, opieki medycznej czy zakupionego sprzętu, leków itp. Wypadek niesie też za sobą często utracenie możliwości zarobkowania, za co również można wyliczyć odszkodowanie.