Loading...

Wasze pytania

1. Co to właściwie jest szkoda osobowa? Kiedy mamy z nią do czynienia?

2. Dlaczego warto zwrócić się do specjalisty?

3. To pewnie dużo kosztuje… No właśnie, czy usługi specjalisty ds. szkód osobowych są płatne?

4. Czy działacie na zasadzie „no cure – no pay”?

5. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ubezpieczenia OC. Czy mam szansę na odszkodowanie?

6. Czy moja sprawa może się przedawnić?

7. Czy zadośćuczynienie to to samo co odszkodowanie?

8. Kiedy mamy do czynienia z zakończeniem opieki medycznej?

9. Co to są utracone korzyści (lucrum cessans)?

10. Czy choroba zawodowa również zalicza się do szkody osobowej?

11. Co rozumie się przez ustawowe odsetki?

1. Co to właściwie jest szkoda osobowa? Kiedy mamy do czynienia ze szkodą osobową?

O szkodzie osobowej mowa jest wtedy, kiedy przy udziale innej osoby doznajemy szkody na dobrach osobistych (szkoda niemajątkowa) lub na mieniu (szkoda majątkowa: rzeczywista strata bądź utracone korzyści). Może się ona przytrafić przy wypadku samochodowym, wypadku przy pracy czy błędzie lekarza.

Na przykład: pracujesz jako projektant ogrodów. Interes idzie dobrze, masz zamówienia na kilka tygodni do przodu. Pewnego dnia jadąc do klienta wymuszający przed Tobą pierwszeństwo pojazd powoduje wypadek, w wyniku którego tracisz zdrowie. Przez kilka tygodni lub miesięcy nie będziesz mógł pracować. Oczywista jest tu szkoda osobista – uszczerbek na zdrowiu fizycznym i psychicznym. Twoja rzeczywista strata to uszkodzony samochód i przedmioty znajdujące się w nim. Tracisz również możliwość wywiązania się ze złożonych już zamówień – to Twoja utracona korzyść.

2. Dlaczego warto zwrócić się do specjalisty?

W sprawach o odszkodowania obowiązuje zasada udowodnienia winy stronie odpowiedzialnej. Jest to realne kiedy zostanie sporządzona solidna dokumentacja, po konsultacji ze specjalistami, biegłymi czy lekarzami. Osobę nieprzywykłą do załatwiania spraw odszkodowawczych może to wszystko przerosnąć. Nasi adwokaci natomiast posiadają już doświadczenie z wielu spraw o odszkodowanie, na pewno przeprowadzą Państwa bezboleśnie przez skomplikowane procedury. Odszkodowanie wywalczone przez wyspecjalizowanego adwokata będzie też z pewnością wyższe niż to proponowane przez zakład ubezpieczeń.

3. Czy usługi specjalisty ds. szkód osobowych są płatne?

Nie. Koszty pomocy prawnej są częścią wyrządzonej Państwu szkody i zgodnie z ustawodawstwem obarcza się nimi stronę odpowiedzialną (Księga 6 Artykuł 96 holenderskiego Kodeksu Cywilnego). Nie jest to prowizja od kwoty odszkodowania, tylko osobna pozycja „do zapłaty” przez ubezpieczyciela. Ponadto pieniądze są wypłacane bezpośrednio z konta ubezpieczyciela na Państwa konto.

4. Czy działacie na zasadzie „no cure – no pay” lub prowizji?

Nie. Zasadę „No cure no pay” można zastosować wtedy, kiedy odpowiedzialność sprawcy wypadku nie została ustalona lub uznana. W wypadkach komunikacyjnych i przy pracy odpowiedzialność sprawcy można zazwyczaj dobrze ocenić z góry. Zatem „no cure no pay” ani podpisywanie cyrografu na wysoką „prowizję” nie jest tu potrzebne, ponieważ doradca (my) ponosi małe ryzyko.

5. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie miał ubezpieczenia OC. Czy mam szansę na odszkodowanie?

Tak. W Holandii funkcjonuje tzw. Waarborgfonds Motorverkeer, czyli odpowiednik polskiego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Środki Waarborgfonds pochodzą z rocznych składek ubezpieczycieli komunikacyjnych, czyli de facto płacą nań wszyscy ubezpieczeni.

6. Czy moja sprawa może się przedawnić?

Tak, dla składania wniosków o odszkodowanie obowiązuje termin 5 lat. Dla wypadków samochodowych są to 3 lata. Termin liczony jest od momentu zapoznania się z faktem szkody i stroną która za to odpowiada. Pisemne stwierdzenie zdarzenia ma zatem kluczowe znaczenie. Jeśli byłeś małoletni dowiadując się o szkodzie i stronie odpowiedzialnej, sprawa się przedawnia dopiero w dniu uzyskania wieku dorosłego. Po upłynięciu terminu przedawnienia nie można ubiegać się już o odszkodowanie.

7. Czy zadośćuczynienie to to samo co odszkodowanie?

Zadośćuczynienie to rekompensata za ból i cierpienie które musieli Państwo znieść i stanowi część całego odszkodowania.

8. Kiedy mamy do czynienia z zakończeniem opieki medycznej?

Mamy z tym do czynienia kiedy z punktu widzenia medycznego nie jest już przewidywana poprawa lub pogorszenie sytuacji.

9. Co to są utracone korzyści (lucrum cessans)?

Utracone korzyści to różnica pomiędzy sytuacją bez wypadku a sytuacją po wypadku od określonego momentu. Różnica finansowa (strata) w sytuacji bez i po wypadku jest częścią całej szkody.

10. Czy choroba zawodowa również zalicza się do szkody osobowej?

Tak, na przykład pylica płuc albo zespół cieśni nadgarstka mogą być powodem wniesienia sprawy o odszkodowanie. W takim przypadku należy udowodnić pracodawcy niewystarczającą troskę o pracownika.

11. Co rozumie się przez ustawowe odsetki?

Jeśli mają Państwo roszczenia do strony odpowiedzialnej, jednak strona lub jej ubezpieczyciel odracza płatność lub odmawia wypłaty zaliczki, mogą Państwo wtedy żądać ustawowych odsetek od należnej, niezapłaconej jeszcze kwoty.

Pozostałe pytania

Nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytanie? W zakładce kontakt  znajdują się nasze dane teleadresowe. Po otrzymaniu wiadomości niezwłocznie odpowiadamy.

© 2024 SzkodaOsobowa.nl